İşyeri Yerleştirme

05.03.2018 125

ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJERLİK UYGULAMALARI

1. Okulumuz öğrencileri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde staj uygulaması yapmaktadır. Ancak öğrencilerimizin özelliğinden dolayı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği temel alınmaktadır. Buradaki farklılık 3308 sayılı kanunla staj uygulaması yapan (meslek liseleri, çıraklık) kurumların öğrencileri 12. Sınıfta staj uygulaması yapmakta iken, okulumuz öğrencileri 9. Sınıftan itibaren staj yapmaktadır.

2. Öğrenciler staj uygulamalarında hafta içi 1 gün okulda teorik eğitime, 4 gün işyerlerine gitmektedir. (Meslek Liselerinde 2 gün okul, 3 gün işyeri)

3. Meslek liselerinde sadece öğrenim gördüğü alanlarda staj uygulaması yapabilmekte iken, okulumuz öğrencileri tüm alanlarda staj uygulaması yapabilmektedir.

4. Öğrencilerin sigorta primleri okulumuz tarafından yapılmaktadır.

5. Öğrencilere staj uygulamalarında asgari ücretin 1/3’ünden az olmamak üzere maaş ödemesi yapılmaktadır.

6. Öğrencilere ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır. (3308 Sayılı Kanun)

İş Yerine Yerleştirilecek Öğrencilerde Hazırlanacak Evraklar

1. Öğrencinin staj uygulaması yapacağı yerden alınacak usta öğretici belgesi veya 4 yıllık fakülte mezunu diploması olması gerekmektedir.

2. İşyerinin esnaf veya ticaret odasına kaydının belgesi

3. İşyerine yerleşmeden önce staj sözleşmesi taraflarca (oda, veli, işveren) imzalanması

4. İşletmenin vergi levhası

5. İşyeri açma belgesi

 

Detaylı Bilgi:

Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)

Yazır Mh. Edebiyat Sk. No:8 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 2651950