Kurum Standartları

05.03.2018 167

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRES(EN GEÇ)

1

 

 

 

Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması

1.Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

2.Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Yerleştirme Kararı ve ekleri

(ÖEDK Yönlendirme Raporu, BEP, Engelli Sağlık Kurulu Raporu)

3.Ortaokul öğrenim belgesi

4.Dört adet vesikalık fotoğraf, pul, zarf

5.İkametgâh (Servis taşımacılığı için)

6.Veli bilgileri

 

 

 

1 Saat

2

 

 

Nakil ve Geçişler İşlemlerinin Yapılması

1.T.C. No

2.Dilekçe

3.Tasdikname veya öğrenci belgesi

4.1 adet fotoğraf

5.Veli muvaffakiyeti

 

 

 

1 İş Günü

3

 

Öğrenci Belgesi Verilmesi

1.Dilekçe veya sözlü talep

2.Veli muvaffakiyeti

 

30 Dakika

4

 

Öğrenim Durum Belgesi Verilmesi

1.Dilekçe

2.Veli muvaffakiyeti

 

30 Dakika

5

 

Diploma- Mezuniyet - Ayrılma Belgeleri Düzenlenmesi

1.Veli muvaffakiyeti

2.Sözlü talep

3.Dilekçe

4.Kimlik belgesi ibrazı

 

 

30 Dakika

6

Öğrenci Yönlendirme Formu Hazırlanması

1.Eğitsel Değerlendirme İsteği Formları

2.Veli muvaffakiyeti

 

2 Saat

7

Öğrenci İzin İşlemlerinin Yürütülmesi

1.Dilekçe

2.Veli muvaffakiyeti

 

1 Saat

8

Devamsızlık Bildirimi

1.Veli Sözlü Talebi

1 Saat

9

 

Okul-Veli, Öğretmen-Veli ve Rehberlik Servisi-Veli, Görüşmeleri, Okul Aile Birliği ve Veli Toplantılarının Düzenlenmesi

 

1.Karşılıklı randevu talebi

2.Yazılı çağrı

 

1 Saat


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge İstenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda öncelikle ilk müracaat yerine olmazsa ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 
 

İlk Müracaat : Kurum Müdürlüğü                                           İkinci Müracaat Yeri       : Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü

İsim         : Süleyman Hilmi HARMANKAYA                                        İsim                : Turan KAYACILAR

Unvan        : Okul Müdürü                                               Unvan               : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres        : Yazır Mah. Edebiyat Sok. No: 8 SELÇUKLU/KONYA                    Adres               : Yenişehir Mah. Şahin ağa Sok. Kemerli Cad.

                                                                                                  Selçuklu Kaymakamlığı 4. Kat Selçuklu/KONYA

Telefon             : 0332 265 1950                                             Telefon                    : 0332 238 4092

Faks         :                                                           Faks                : 0332 238 4095

E-Posta             : selcukluisokulu@gmail.com                                        E-Posta                    : http://selcuklu.meb.gov.tr/