Tarihçe

Tarihçe

25.02.2015 1074

Okulumuz Tarinçesi:

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığının 17.10.2011 tarih, 3720 sayılı oluru ile Selçuklu İş Okulu ismiyle  inşaatına 22.11.2010 tarihinde başlanmış , 09.01.2011 tarihinde bitirilmesi amaçlanmıştır.

 Selçuklu İş Okulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında hizmete açılmıştır.

Daha sonra Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(Okulu) olarak isim değişmiştir.


Okulumuzun Kuruluş Amacı:

Okulumuzun amacı, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan özel eğitim gerektiren bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, iş hayatı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.


Okulumuz Personel Bilgileri:

Okulumuzda 4 idareci, 32 öğretmen ve 1 memur görev yapmaktadır. Okulumuzda 9. 10. 11. ve 12. Sınıflarda toplam 151 öğrencimiz öğrenim görmektedir.


Okulumuzda mevcut olan alanlarımız:

  •          Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
  •          El Sanatları Teknolojisi
  •          Seramik ve Cam Teknolojisi
  •          Yiyecek İçecek Hizmetleri
  •          Konaklama ve Seyahat Hizmetleri


Okulumuz Fiziksel Durumu:

 Okulumuzda 15 derslik, 7 Atölyeı, 3 aile eğitim odası, 7 idari büro, 2 iş eğitimi sınıfı, 2 işlik, bilgisayar odası, resim dersliği, müzik dersliği, uygulama evi, çok amaçlı salon, spor salonu, arşiv ve yemekhane bulunmaktadır.